Biografi Ulama

Biografi Ibnu Khaldun

Rp 30.000

Beli
SHORT DESC.

Sang ulama multidisipliner. Di Timur, Ibnu Khaldun disebut al-‘Allamah (Mahaguru). Di Barat, digelari the Polymath (penghimpun berbagai bidang pengetahuan). Namun, di atas segalanya, ia menelaah semua kajiannya dengan kadar ilmiah yang tinggi, dan tak diragukan lagi sangat berkontribusi atas perkembangan ilmu pengetahuan manusia.

Imam Al-Haddad

Rp 99.000

Beli
SHORT DESC.

Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, telah banyak kitab-kitab karya beliau seperti an-Nasaihud ad-Diniyah, ar-Risalah al-Muawanah, ad-Da’watu at-Tammah dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau juga masyhur dengan gelar Shahiburratib, karena beliaulah yang menyusun kitab wirid atau dzikir Ratib al-Haddad yang lazim diamalkan hampir di seluruh belahan dunia.

Biografi Imam Bukhari

Rp 90.000

Beli
SHORT DESC.

Imam Bukhari termasuk salah satu tokoh agung dalam agama dan sejarah umat Islam. Sepak terjang dan kontribusi ilmiahnya dalam menjaga keshahihan hadits Nabi dan mata rantai periwayatan adalah kerja besar yang diakui sepanjang zaman.

Syeikh Abubakar bin Salim

Rp 45.000

Beli
SHORT DESC.

Syekh Abu Bakar bin Salim adalah sosok handai tauladan yang patut dibanggakan. Bagaimana tidak, kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah, kecintaan dan peneladanan kepada Rasulullah, serta kasih sayang kepada umatnya. Terdidik di dalam keluarga yang penuh akhlak dan perangai yang baik, bernasab mulia nan agung, pemilik maqam tinggi di sisi_Nya. 

Syekh Mutamakkin

SHORT DESC.

Mayoritas umat Islam di Indonesia mungkin kurang mengenal nama Syekh Mutamakkin. Namun demikian, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, nama tokoh yang hidup di tahun 1645-1740 ini begitu lekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak banyak dokumen sejarah yang menceritakan Syekh Mutamakkin, hanya Serat Cebolek satu-satunya sumber. Namanya tidak disebut dalam sumber-sumber lain yang ditulis pada abad ke-18, tidak juga sumber VOC. Sehingga harus bersandar sepenuhnya pada Serat Cebolek dan sejarah lokal seperti yang dituturkan masyarakat setempat.

Khazanah Khatulistiwa

Rp 50.000

Beli
SHORT DESC.

Khazanah kiai di Indonesia sangatlah kompleks. Dan memang tidak ada habisnya untuk dijadikan bahan diskusi, diseminarkan, bahkan dilakukan penelitian untuk ditulis menjadi sebuah buku. Dikatakan kompleks, karena kepemimpinan atau peran kiai dalam lingkungan masyarakat tidaklah hanya satu fungsi, adakalanya ia berperan sebagai tokoh intelektual, tokoh spiritual, tokoh sosial-kemasyarakatan, tokoh administratif, sebagai pialang budaya, terkadang pula berperan sebagai tokoh politik. 

Biografi 4 Wali Kutub

Rp 40.000

Beli
SHORT DESC.

Syeikh Ahmad ar-Rifa'i, Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, Syeikh Ahmad al-Badawi, Syeikh Ibrahim ad-Dusuki, adalah sosok handai tauladan yang patut dibanggakan. Bagaimana tidak, kehidupan mereka penuh dengan ketaatan kepada Allah, kecintaan dan peneladanan kepada Baginda Rasulullah, serta kasih sayang kepada umatnya. Terdidik di dalam keluarga yang penuh akhlak dan perangai yang baik, bernasab mulia nan agung, pemilik maqam tinggi di sisi_Nya.

12 Ulama Kharismatik Di Indonesia

Rp 51.000

Beli
SHORT DESC.

Buku ini berisi tentang biografi, perjalanan hidup, metode dakwah, dan peranan para ulama kharismatik di Indonesia. Mereka adalah Habib Husein Mbrani, Habib Umar bin Hud al-Attas, Habib Abdurrahman as-Segaf Bukit Duri, Ustadz Muhammad Ba’bud Lawang, Kyai Syarwani Abdan Datuk Kalampayan Bangil, Kyai Hamid Pasuruan, Habib Ali bin Ja’far Batu Pahat, Habib Abdullah Bilfaqih, Habib Anis Solo, Tuan Guru Zaini Ghani Martapura, serta beberapa ulama lainnya.

Biografi Imam Syafi‘i

Rp 60.000

Beli
SHORT DESC.

Begitu akrab namanya di hati kita, tapi sudahkah kita mengenalnya lebih dekat? Buku ini menyuguhkan riwayat hidup Imam Syafi‘i dengan narasi dan ilustrasi memikat. Sang imam berusia singkat, namun hidupnya penuh semangat ilmu dan amal, meletakkan dasar-dasar keilmuan Islam yang layak diingat.

Gema Shalawat & Dakwah Di Nusantara

Rp 49.000

Beli
SHORT DESC.

Ahbabul Musthofa & Habib Syeikh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syeikh AA merupakan sosok yang fenomenal di Indonesia. Dalam waktu singkat, majelis yang semula hanya memiliki beberapa puluh jama'ah itu, kini mencapai puluhan ribu dalam setiap evennya.